PENCAPAIAN INOVASI & KERTAS ILMIAH CHEKGU LK


PENERBITAN 
[2022]
E-PROSIDING KOLOPEM 2022 : Kajian Tindakan Karnival Ini Negaraku
Pautan : https://drive.google.com/file/d/1wD4SZeknb5gGJRhzSj-GCRxa_kjrVkLH/view

INOVASI DAN KAJIAN

[2023]

  • TEMPAT PERTAMA KERTAS PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN TERBAIK KONBAYU 2023
  • TEMPAT PERTAMA PEMBENTANG KERTAS PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN TERBAIK KONBAYU 2023
  • PINGAT EMAS MALAYSIAN INVENTION & INNOVATION EXPO (MIIX) 2023 KATEGORI EXPERT INNOVATOR PERINGKAT ANTARABANGSA


[2022]

  • TEMPAT KETIGA KNOVASI ANJURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2022)
  • PINGAT EMAS KNOVASI ANJURAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (2022)
  • ANUGERAH EMAS KATEGORI DIGITAL INNOVATION COMPETITION DALAM INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHER EDUCATION (ICTE) 2022
  • ANUGERAH GANGSA PERTANDINGAN INOVASI PEMBELAJARAN (PIP) INTERNATIONAL LEARNING INNOVATION COMPETITION 2022 ANJURAN UUM
  • ANUGERAH EMAS KOLOPEM (KOLOKIUM PEMANTAPAN BAHASA MELAYU DAN INOVASI) KATEGORI INOVASI PERINGKAT KEBANGSAAN 2022
  • PENYERTAAN KOLOPEM (KOLOKIUM PEMANTAPAN BAHASA MELAYU DAN INOVASI) KATEGORI KAJIAN TINDAKAN PERINGKAT KEBANGSAAN 2022 : KAJIAN TINDAKAN KARNIVAL INI NEGARAKU) 
[2021]

  • PINGAT GANGSA E-KREAVASI 2021 JPWP LABUAN PERINGKAT KEBANGSAAN